Het Spectrum

Basisschool Het Spectrum en muziekschool Boedijn hebben besloten om de handen ineen te slaan om te zorgen voor meer muziekonderwijs op de basisschool. Er is besloten om ons eerst te richten op de zogenoemde ‘Naschoolse Muziekschool’; muziekcursussen door professionals van de muziekschool gegeven op de locatie van uw eigen school. Het betreft nogmaals een muzikale proeftuin. De scholen willen samen ontdekken wat de behoefte is onder haar leerlingen en wat er goed werkt. Wij hopen op deze manier, samen met de ouders en leerlingen, erachter te komen of de Naschoolse Muziekschool een meerwaarde heeft. Wij hopen dat deze spannende en creatieve weg uiteindelijk leidt tot een structureel muziekaanbod op deze school, een aanbod waar leerlingen en ouders achter staan, een aanbod die Het Spectrum tot een nog mooiere basisschool maakt.

Wouter Hakhoff (directeur muziekschool Boedijn)
Jos Ooijevaar (directeur Het Spectrum)

Momenteel zijn de muzikale cursussen op Het Spectrum gestart. Na de kerstvakantie kan weer ingeschreven worden voor nieuwe cursussen.