WelkomterugBoedijn

Maatregelen muziekschool Boedijn omtrent Covid-19

Muziekschool Boedijn vindt het ultiem belangrijk dat, naast de kwalitatief goede muzieklessen die de leerlingen van ons gewend zijn, onze lessen plaatvinden in een veilige lesomgeving voor leerling én docent, conform de voorschriften van het RIVM. Daarom hebben wij het Protocol Boedijn Covid-19 opgesteld. Onze leerlingen hebben dit via email ontvangen, samen met een klantenbrief (schooljaar 2019-2020).

Alle uitvoeringen blijven wegens de maatregelen omtrent Covid-19 voorlopig afgelast.

Leerlingen die vanwege medische- of leeftijds-redenen in een risicogroep vallen kunnen de komende periode nog wel online les krijgen en leerlingen die het toch nog niet aandurven mogen dit ook bij hun docent aangeven. Ook zij zullen dan nog online lessen blijven volgen.