Zomervakantie: maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus 2019

Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m zondag 27 oktober 2019

Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie: maandag 17 t/m zondag 23 februari 2020

Paasvakantie:  zondag 12 t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie: (let op!) woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaartsvakantie: donderdag 21 mei t/m zaterdag 24 mei 2020

Pinkstervakantie:  zondag 31 mei t/m maandag 1 juni 2020

Zomervakantie: maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 2020