Schoolprojecten

Samen met Cultuleren

De laatste jaren is er veel aandacht voor muziek in het onderwijs. Zowel in het primaire onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Ook de overheden zetten zich steeds actiever in om muziek weer een plek te geven in het onderwijs. En dat is logisch:  Muziek is voor leerlingen een prima middel om zich bewust te worden van communicatie, samenwerking, eigen mogelijkheden en expressie.

Basisonderwijs

Muziekschool Boedijn is zeer betrokken bij de ontwikkelingen om te komen tot meer muziek in het primaire onderwijs. De laatste jaren heeft zij scholen ondersteund die door middel van de landelijke impulsregeling DIM het muziekonderwijs op hun scholen willen verbeteren. Vijf scholen in Hoorn hebben deze meerjarige subsidie toegekend gekregen, samen met de muziekschool is daar nu structureel muziekonderwijs.

Nu deze regeling is afgelopen gaan wij juist nog meer energie steken in het verder ontwikkelen van muziekonderwijs op de basisscholen. Dit doen wij samen met onderwijsbureau Cultuleren. In het najaar van 2019 gaan wij actief samenwerken met de landelijke organisatie Meer Muziek in de Klas. Het doel is om tot een regionaal convenant te komen met alle scholen, gemeentes en cultuuraanbieders. Dit in navolging van succesvolle convenanten in de rest van het land. Meer nieuws hierover volgt in het najaar.

Neem voor meer informatie over mogelijkheden of projecten in het basisonderwijs contact op met onze coördinator Gisla Bruitsman, email: gisla@muziekschoolboedijn.nl

Voorgezet onderwijs

Muziek is verbindend en inspirerend. Wil je een muziekdag organiseren voor je school, een ckv project of een lessenserie in de klas? Muziekschool Boedijn organiseert al 20 jaar muziekworkshops voor VO en MBO.

Hoe kunnen wij helpen?

 • We gaan uit van jullie vraag, project op maat
 • We nemen organisatie uit handen
 • We werken samen met andere aanbieders binnen de cultuureducatie
 • Bij ons in het gebouw, op andere locatie of op school

Workshops en muziek in de klas

 • We gaan uit van de belevingswereld van jongeren
 • Professionele en gedreven muziekdocenten
 • Muziekworkshops of een combinatie van verschillende kunstdisciplines

Doelen

 • Samen muziek maken is naar elkaar luisteren. Het helpt bij het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden
 • Het stimuleren van de creativiteit door te improviseren en het schrijven van tekst en muziek
 • Het ontwikkelen van muzikale vaardigheden en het leren werken met computers

Workshops

 • Join the Band XL: Workshopdag met verschillende muziekworkshops en gezamenlijk afsluitend optreden
 • Tricks & Sticks : Percussieworkshop met trommels en djembeh’s
 • Raps & Beats:Schrijf je eigen rap op je eigen beat en werk dit uit tot een serieuze muziekproductie

Meer weten over onze leuke projecten in het VO, of heb je zelf een idee over een muzikale workshop, specifiek of niet?  Neem contact op met onze coördinator Ciska Ruitenberg, email: ciska@muziekschoolboedijn.nl

Deskundigheidsbevordering

Gitaar in de klas

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die meer uit hun muziekles en uit hun groep willen halen. Prikkel je eigen fantasie en die van je leerlingen en musiceer nog dit voorjaar mee in 10 lessen van een uur op de donderdagavond.

Les-express

Investeer in je eigen muzieklessen met je hele team! Muziek prikkelt je fantasie, zet je in beweging, laat je anders luisteren naar je omgeving. Daarom is een muziekactiviteit in de klas meer dan een leuk liedje zingen, Maar hoe pak je dat aan?

Lied-express

Zing mee met de Lied-Express. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die meer uit hun muziekles, uit hun groep en uit zichzelf willen halen. Laat je stem horen en zing dit najaar mee in 3 lessen van ruim een uur op de woensdagmiddag.

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie: