Schoolprojecten

Samen met Cultuleren

De laatste jaren is er veel aandacht voor muziek in het onderwijs. Zowel in het primaire onderwijs als in het voortgezet onderwijs. Ook de overheden zetten zich steeds actiever in om muziek weer een plek te geven in het onderwijs. En dat is logisch:  Muziek is voor leerlingen een prima middel om zich bewust te worden van communicatie, samenwerking, eigen mogelijkheden en expressie.

Basisonderwijs

Muziekschool Boedijn is zeer betrokken bij de ontwikkelingen om te komen tot meer muziek in het primaire onderwijs. De laatste jaren heeft zij scholen ondersteund die door middel van de landelijke impulsregeling DIM het muziekonderwijs op hun scholen willen verbeteren. Vijf scholen in Hoorn hebben deze meerjarige subsidie toegekend gekregen, samen met de muziekschool is daar nu structureel muziekonderwijs.

Nu deze regeling is afgelopen gaan wij juist nog meer energie steken in het verder ontwikkelen van muziekonderwijs op de basisscholen. Dit doen wij samen met onderwijsbureau Cultuleren. In het najaar van 2019 gaan wij actief samenwerken met de landelijke organisatie Meer Muziek in de Klas. Het doel is om tot een regionaal convenant te komen met alle scholen, gemeentes en cultuuraanbieders. Dit in navolging van succesvolle convenanten in de rest van het land. Meer nieuws hierover volgt in het najaar.

Voorgezet onderwijs

Voor het complete aanbod van CKV- workshops werken wij samen met De Blauwe Schuit Onderwijs.

Voor ons zijn maatwerk en vernieuwing de sleutelwoorden voor de ontwikkeling van een actueel en passend aanbod voor scholen. Onder leiding van deskundige docenten van Muziekschool Gerard Boedijn én in samenwerking met Blauwe Schuit Onderwijs/Cultuleren werken wij aan een cursus- en workshopprogramma dat aansluit bij de mogelijkheden van scholen en leerlingen.

Er is een programma van workshops ontwikkeld dat zowel vakkundig als flexibel is: muziek produceren, band-skills, singer-/ songwriters, elektronische muziek/ DJ en rap.

Meer informatie kan verkregen worden bij onze coördinator Ciska Ruitenberg. 

Deskundigheidsbevordering

Gitaar in de klas

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die meer uit hun muziekles en uit hun groep willen halen. Prikkel je eigen fantasie en die van je leerlingen en musiceer nog dit voorjaar mee in 10 lessen van een uur op de donderdagavond.

Les-express

Investeer in je eigen muzieklessen met je hele team! Muziek prikkelt je fantasie, zet je in beweging, laat je anders luisteren naar je omgeving. Daarom is een muziekactiviteit in de klas meer dan een leuk liedje zingen, Maar hoe pak je dat aan?

Lied-express

Zing mee met de Lied-Express. Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs die meer uit hun muziekles, uit hun groep en uit zichzelf willen halen. Laat je stem horen en zing dit najaar mee in 3 lessen van ruim een uur op de woensdagmiddag.

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie: